skok na hlavní menu | menu sekce Penzijní připojištěníÚvod » Penzijní připojištění » Časté otázky

Časté otázky

Připravili jsme pro Vás odpovědi na otázky, na které se nejčastěji ptáte. Časté otázky se přímo týkají uzavření penzijního připojištění, změny smluv, výplat naspořené částky, daňových výhod či státního příspěvku

Obecně o penzijních fondech a penzijním připojištění

Ukončení a přerušení penzijního připojištění

Vyplácení naspořené částky

Výhody penzijního připojištění - daňová optimalizace, státní příspěvky

Otázky a odpovědi

Jakým způsobem je do penzijního připojištění promítnuta inflace? Jak penzijní připojištění inflace ovlivňuje?

Inflace do systému penzijního připojištění promítnuta není. Penzijní připojištění nemá volitelnou možnost zahrnutí „protiinflačního“ programu.

zpět na přehled otázek

Může penzijní fond zkrachovat? Jak je to celkově se zajištěním peněz účastníků penzijního připojištění svěřených penzijnímu fondu? Podléhají nějaké kontrole či dozoru?

Penzijní fondy jsou regulovány a kontrolovány řadou prostředků, které mají zajistit co největší stabilitu a střadatelům jistý bezrizikový výnos. Jedná se však jen o preventivní opatření. Vklady účastníků do penzijního připojištění však nejsou ze zákona pojištěny.

zpět na přehled otázek

Jaké mám další možnosti spoření či investování, pokud penzijní připojištění nechci nebo jej již mám?

Z produktů dlouhodobého spoření lze využít především investiční životní pojištění nebo investování do investičních fondů.

Pro podrobnější informace či konkrétní nabídku nás, prosím, kontaktujte.

zpět na přehled otázek

Co když se dostanu do potíží a nebudu schopna nějakou přechodnou dobu platit příspěvky na penzijní připojištění? Mohu na nějakou dobu placení přerušit?

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky na penzijní připojištění, požádáte si písemně na příslušném formuláři o přerušení nebo odklad placení příspěvků:

  1. přerušení placení příspěvků ­penzijního připojištění – účastník si stanoví dobu, na kterou si přeje placení příspěvků přerušit a ve stanovené době neplatí příspěvky. V této době však klient nemá nárok na státní příspěvky a doba přerušení se mu nezapočítává do celkové pojištěné doby, nebo o
  2. odklad placení příspěvků penzijního připojištění – při odkladu placení příspěvků (nejdéle na 12 měsíců), má účastník možnost do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. Pak se mu započtou doplacené měsíce do doby penzijního připojištění, ale ani v tomto případě nedostane na tyto doplacené prostředky státní příspěvek. V obou případech se mu dosud naspořené prostředky na účtu účastníka dále fondem zhodnocují.

zpět na přehled otázek

Mohu penzijní připojištění zrušit a finanční prostředky vybrat? Za jakých podmínek?

Penzijní připojištění lze zrušit písemnou výpovědí. Podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem je možno penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 započtených příspěvkových měsíců. Účastníku po této době vzniká nárok na výplatu "odbytného“ – vlastní příspěvky + 85 % příspěvku zaměstnavatelů + 85 % připsaných výnosů. Státní příspěvek za celou dobu trvání smlouvy není účastníku vyplacen.

zpět na přehled otázek

Mám uzavřenou „starou“ smlouvu penzijního připojištění do věku 50 let.Nyní jsem si chtěl zvednout měsíční spořící částku z 500 na 1000 Kč, abych si mohl částku naspořenou nad 500 Kč odečíst od daňového základu. Dostal jsem ale informaci,že u těchto „starých smluv“,které jsou uzavřeny jen do věku 50 let se naspořená částka nad 500 Kč měsíčně nemůže od daňového základu odečítat.

Domníváme se, že toto není pravda. I „starou“ smlouvu lze využít pro daňové odpočty.

zpět na přehled otázek

Můj otec zemřel, platil si penzijní připojištění 5 roků, chybělo mu do důchodu 1 rok. Co se stane s jeho penzijním připojištěním, respektive s finančními prostředky na jeho smlouvě?

Má-li klient sjednanou pozůstalostni penzi, náleží peníze osobám zde uvedeným nebo dle Občanského zákoníku. Jinak se jedná o dědictví.

zpět na přehled otázek

Komu vzniká nárok na výplatu penzijního připojištění, pokud účastník penzijního připojištění zemře?

Osoba, které vznikne nárok na výplatu v případě smrti účastníka se nazývá obmyšlená osoba. Určení obmyšlených osob ve smlouvě není povinné. Pokud takové osoby ve smlouvě o penzijním připojištění nesjednáte, stává se Vaše penzijní připojištění v případě smrti účastníka předmětem dědictví a postupuje se podle obecných ustanovení Občanského zákoníku.

Obmyšlených osob je možné ustanovit několik a stanovit jejich podíly na finančních prostředcích, které budou vypláceny, dojde-li k smrti účastníka. Obmyšlené osoby i jejich případné podíly lze v průběhu doby trvání penzijního připojištění měnit.

zpět na přehled otázek

Smlouvu o penzijním připojištění je uzavřena od roku 1999 na měsíční částku 300,– Kč. Státní příspěvek činil 120 Kč první dva nebo tři roky. Někdy po roce 2000 bylo zjištěno, že připisován státní příspěvek ve výši pouze 96 Kč. Na základě čeho se výše státního příspěvku změnila.

Uvedené penzijní připojištění je sjednané dle penzijního plánu, který je platný a sjednával se do 30. 4. 2000. Podmínky uvedené ve smlouvě hovoří o státním příspěvku 120 Kč po dobu prvních dvou let, poté jsou příspěvky 96 Kč. K využití státních příspěvku ve výši 120 Kč by bylo nutné přejít na nový penzijní plán se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

zpět na přehled otázek

Jaké je doporučení z hlediska daňových odpočtů?

Pokud chce účastník využít maximálních daňových odpočtů, musí být jeho roční vklad 18 000 Kč.

zpět na přehled otázek

Jaký je postup pro uplatnění daňové úlevy u penzijního připojištění?

Máte-li nárok na daňový odpočet, penzijní fond Vám po skončení kalendářního roku automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků včetně potvrzení pro uplatnění daňového odpočtu spolu s návodem, jak postupovat. Tyto doklady slouží jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

  1. Zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání sami, odpočet za klienta může uplatnit zaměstnavatel. Stačí donést potvrzení o výši zaplacených příspěvků mzdové účtárně a to nejpozději do 15. února. Činí-li tak zaměstnanec poprvé je nutné předložit také smlouvu o penzijním připojištění. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně bude případný přeplatek vrácen a klient jej obdrží spolu s výplatou.
  2. PodnikateléOSVČ – přiloží potvrzní k daňovému přiznání. V prvním roce je třeba předložit také smlouvu o penzijním připojištění.

zpět na přehled otázek

Nová otázka


Chcete uzavřít nebo změnit smlouvu? Kontaktujte nás!Vyhledávání