skok na hlavní menu | menu sekce Penzijní připojištěníÚvod » Penzijní připojištění » Penzijní připojištění

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách. K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč měsíčně, tedy až 1 800 Kč ročně. Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření.

První krok v podobě uzavření smlouvy o penzijním připojištění je na Vás, ale pak už využíváte finančních prostředků dalších subjektů ve Váš prospěch. Primárním cílem penzijního připojištění je zajištění dostatečných finančních příjmů pro období penze.

Více informací o optimálním nastavení Vašeho penzijního připojištění Vám poskytne tým školených poradců.

Poslední možnost uzavřít penzijní připojištění za starých podmínek

Proč stihnout ještě starou smlouvu?

  • Po 15 letech budete moci využít takzvané výsluhové penze a vybrat si polovinu peněz, když to bude potřeba.
  • Fond, ve kterém budete mít peníze, nemůže prodělat, v nejhorším vám jen nepřipíše žádný zisk.
  • Smlouvu budete mít do 60 let, nikoli do důchodového věku (který pro vás může být i vyšší).
  • Ukončit smlouvu je možné po roce, nově bude lhůta dva roky.
  • Přejít na nové podmínky bude možné kdykoli, zpátky do jistějších fondů však už cesta možná nebude.

.

Na základě výše vlastní platby, můžete získat

  • státní příspěvek, který Vám přímo navyšuje spořící složku
  • daňové odpočty, díky kterým můžete ušetřit při ročním vyúčtování daní
  • možnost využití příspěvku zaměstnavatele či třetí osoby.

Změny v penzijním připojištění od 1.1.2013

Od 1. 1. 2013 se plošně na všech smlouvách penzijního připojištění mění výše státního příspěvku. Bližší informace ke konkrétním částkám naleznete v následující tabulce.

Pokud platíte měsíčně 500 Kč nebo méně a neprovedete písemnou změnu měsíčního příspěvku, budete dostávat od 1. 1. 2013 nižší státní příspěvek.

Pokud jste zvyklí využívat daňových úlev, i pro Vás se mění podmínky a je třeba Výši měsíční platby změnit.

Zásadní změny v oblasti penzijního připojištění

Ve středu 28.12.2011 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony k důchodové reformě, a tím byl v novém zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“) striktně stanoven termín pro přijetí výpovědi penzijním fondem se žádostí o převod do jiného penzijního fondu (dále jen „PF“) – žádost o převod lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne vyhlášení. S ohledem na § 184 odst. 3, tj. v návaznosti na § 201 písm. a), zákona je přesné datum ukončení možnosti převodů již jasné.

Datum doručení výpovědi předchozímu PF je možné nejpozději dne 28.2.2012.

Penzijní připojištění za stávajících výhodných podmínek bude možné uzavřít nejpozději 30.11.2012.

U smluv uzavřených podle nových pravidel od roku 2013 již nebude garantován výnos (min. 0%), nebude možný výběr po 15 letech (výsluhová penze) a starobní penze nebude vyplácena v 60 letech, ale až při odchodu do penze (63 a více let).

Novela zákona o penzijním připojištění

Od 1.8.2009 nabyla účinnosti novela zákona o podnikání na kapitálových trzích, která upravuje i systém Penzijního připojištění. Novela zavádí protikrizová opatření, která výrazně ovlivní fungování penzijního systému.

Hlavní změny, které se týkají penzijního připojištění:

1. Zpoplatnění změny penzijního fondu a předčasného ukončení smlouvy (t.j. za odbytné) až 800 Kč. Zpoplatnění je plně na vůli fondu. Tento poplatek se vztahuje pouze na smlouvy mladší 5 let.

2. Zaměstnavatel nebude moci ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijního fondu. Navíc nebude moci přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním příspěvku zaměstnavatele.

Další změny:

Mezi další změny patří např. zvýšení pokuty za porušení mlčenlivosti nebo za poskytnutí nepravdivých informací ČNB při výkonu dohledu nebo státního dozoru.

Penzijní fondy budou moci investovat méně do aktiv znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky penzijního fondu vůči účastníkům, dosud to bylo alespoň 70 %, nově 50 %.

Penzijní fondy nebo zprostředkovatelé také budou muset v písemné formě informovat zájemce o poplatcích účtovaných účastníkovi, o výši provize za zprostředkování a o jiných souvisejících nákladech penzijního fondu.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Chcete uzavřít nebo změnit smlouvu? Kontaktujte nás!Vyhledávání