skok na hlavní menu | menu sekce Penzijní připojištěníÚvod » Penzijní připojištění » Výhody penzijního připojištění

Výhody penzijního připojištění

Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření. Tento finanční produkt je podporován vysokými státními příspěvky a umožňuje využít výrazných daňových úlev pro jednotlivce i jejich zaměstnavatele.

Výhody penzijního připojištění jsou:

  • Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 150 Kč měsíčně.
  • Úspora na daních – daňově odečitatelná položka ve výši až 12 000 Kč ročně.
  • Zhodnocení finančních prostředků, které nemůže být záporné.
  • Možnost získání příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele.
  • Flexibilita. Možnost kdykoliv provádět změny na Vašem penzijním připojštění (např. výše platby).
  • Polovinu naspořených prostředků lze vybrat dříve než v 60 letech (nejdříve po 15 letech od počátku smlouvy).
  • Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze.
  • Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků při řádném ukončení smlouvy.

Výhody penzijního připojištění pro zaměstnance

Nárok na daňovou úlevu získává ten účastník, který zaplatí za zdaňovací období (kalendářní rok) více než 6000 Kč.

Účastník si tedy musí měsíčně spořit více jak 500 Kč. Částku nad 6000 Kč, kterou účastník zaplatil lze odečíst od základu daně. Maximální výše ročního daňového odpočtu je 12 000 Kč. Například pokud zaplatíte na penzijní připojištění v daném roce částku celkem 16 000 Kč, můžete si od daňového základu odečíst částku 10 000 Kč.

Měsíční příspěvek účastníka Roční souhrn příspěvků účastníka Snížení daňového základu
500 Kč 6 000 Kč 0 Kč
750 Kč 9 000 Kč 3 000 Kč
1 000 Kč 12 000 Kč 6 000 Kč
1 500 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč
2 000 Kč 24 000 Kč 12 000 Kč

Abyste si tedy uplatnili co možná nejvyšší daňový odpočet, je optimální platit příspěvek 1 500 Kč měsíčně (tedy 18 000 Kč ročně).

Výhody penzijního připojištění pro zaměstnavatele

Od 1.1.2008 je platná novela zákona, díky které si může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat ročně částkou až 24 000 korun. Tento příspěvek je pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu.

Zaměstnavatel může přispět zaměstnanci částkou 24 000 Kč na penzijní připojištění nebo ji může rozdělit v libovolném poměru mezi životní pojištění a penzijní připojištění.

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnavateli částkou vyšší než 24.000,– Kč, tyto příspěvky přesahující povolený limit, a již nejsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a pro zaměstnavatele nejsou daňovým nákladem. Navíc podléhají všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění.

Podle novely zákona může zaměstnavatel uplatnit tyto výdaje (příspěvek na penzijní připojištění a pojistné na soukromé zdravotní pojištění) do daňových nákladů (výdajů) jen podle § 24 odst. 2. písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů. Podle té musí zaměstnavatel daňovou uznatelnost příspěvků doložit smluvním nárokem zaměstnance, který vyplývá např.z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. Pokud tedy chce zaměstnavatel i nadále po 1. lednu 2008 přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění nebo životní pojištění, musí být tyto příspěvky podloženy smlouvou se zaměstnancem. Bez té nelze daňové úlevy uznat.

Státní příspěvek na penzijní připojištění

Na příspěvky účastníka, které platí účastník nebo třetí osoba (mimo zaměstnavatele), jsou přiznávány státní příspěvky. Vyžádání a připsání státních příspěvků na účet účastníka zajišťuje čtvrtletně penzijní fond. Výše státních příspěvků je závislá na výši příspěvků účastníka.

Měsíční příspěvek účastníka Měsíční státní příspěvek
100 až 199 Kč 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399 Kč 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 Kč a více 150 Kč

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Chcete uzavřít nebo změnit smlouvu? Kontaktujte nás!Vyhledávání